Komunitní centrum „Na Slovanech“

projekt
diplomová práce
místo
Areál kláštera Na Slovanech
 
Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2
vedoucí práce
Ing. arch. Jan Aulík
rok
2012

Místa se silným kontextem nabízí řadu záchytných bodů při hledání nových využití. Je to šance, jak často přetrhané vazby daného území s jeho okolím opět oživit.

Benediktínský klášter Emauzy se vlivem přirozeného vývoje proměnil na multifunkční prostor, který poskytuje jak duchovní, tak i zcela běžné, městské služby. Lze tedy uvažovat, že jeho vazby na okolí zůstaly zachovány. Ne vždy však současné funkce klášterní areál adekvátně doplňují. Při hledání řešení tohoto území tak sleduji především linii původních významů Emauzského opatství. Utlumené motivy se snažím probudit způsobem autentickým a zároveň užitečným v dnešní době. Výsledkem je tak projekt psychoterapeutického komunitního centra, které v rámci pracovních rehabilitací navrací hospodářskou funkci jižní části klášterní zahrady a obnovuje smysl spojení mezi klášterem, jako centra duchovní námahy, a zahradou jako místem námahy fyzické.